Tag Archives: knowledgeampculture

Scenes From The Suburbs, la col??laboraci?? d’Spike Jones i Arcade Fire

L’acompanyament visual de The Suburbs d’Arcade Fire arriba de la ma d’Spike Jones, en una pel??l??cula inspirada en el disc i la crisi de les utopies suburbanes nord americanes.

Etiquetat ,

La sorprenent vitalitat de les ciutats americanes en declivi

via infrastructurist.com

Un debat interessant als EUA sobre la m??trica que mesura el desenvolupament urb??, i com la crisi econ??mica est?? afectant als indicadors est??ndards de desenvolupament econ??mic associats als de creixement de la poblaci??. Hi ha qui proposa la conveni??ncia econ??mica de les ciutats en decreixement, o la capacitat emprenedora post-traum??tica de ciutats com Nova Orleans o Detroit. Peter Kageyama, alumne avantatjat de Richard Florida, reflexiona sobre com els lligams emocionals de m??ltiples formats que et vinculen a un lloc i no a un altre, les hist??ries d’amor al lloc on pertanys, el patriotisme ciutad?? vaja, s??n un determinant molt important a l’hora de mesurar la vitalitat d’una poblaci??. Com a mostra un bot??, el LipDub m??s gran del m??n rodat a Grand Rapids, Michigan el passat mes de maig, un d’aquests llocs suposadament en declivi per?? que compta amb una vitalitat c??vica envejable.

Etiquetat ,

La f??sica te??rica contra la teoria urbana

Media_httpgraphics8ny_gfajf

Dos f??sics americans aconsegueixen reduir la complexitat de la ciutat a unes poques, per?? precises, equacions matem??tiques. La conclusi?? ??s que no nom??s les infraestructures i els intercanvis fan la ciutat, sin?? que la ingovernabilitat del sistema ens permet regenerar-nos. L’aire de la ciutat ens segueix fent lliures!

Etiquetat , ,